Online-Application
Welcome to  International Education Services
 

User login
user
pwd

Your menu
::: Home :::
::: Apply :::
::: Admin :::

มุมสมาชิก

 

 เงื่อนไขการสมัครสอบคัดเลือก

- สัญชาติไทย อายุ 15- 18 ปี ในวันเดินทาง

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 – ม.5

- มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเกรด 2 หรือ C และเกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

- ค่าสมัครสอบ 300 บาท

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ( ส่งทางไปรษณีย์ หรือ มาให้ที่สำนักงานโดยตรง )

               ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกับเรา

 

Program by International Education Services  copy right©2006 Contact us