English Version 
Menu
Admin
IES International Education Group


: : News Update : :

นักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาโรงเรียนรัฐบาล (visa J-1)
นักเรียนแลกเปลี่ยน J-1 จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และพักกับครอบครัวอุปภัมภ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กร เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (หรือประมาณ 10 เดือน) เดินทางสิงหาคม - มิถุนายน ของทุกปี นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤา ฝึกปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน คลิกที่นี่...

นักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา โรงเรียนเอกชน (visa F-1)
นักเรียนแลกเปลี่ยน F-1 สามารถที่จะเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชน เลือกเมือง เลือกรัฐ กำหนดค่าใช้จ่ายได้เอง เข้าเรียนได้ตั้งแต่ G.10 - G.11 - G.12 นักเรียนที่เรียนจบ G.12 ตามเกณฑ์ของโรงเรียนจะได้รับ Diploma สามารถนำมาเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการได้ คลิกที่นี่...

: : ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า : :
IES ได้ส่งนักเรียน ม.ปลาย ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาแล้ว 12 ปีจำนวนกว่า1,000 คน ทุกคนได้รับความสำเร็จดังนี้
 • ขณะเรียนที่อเมริกา สอบได้เกรด “C” ขึ้นไปทุกคน หลังจากผ่านการแนะนำวิธีการเรียนจาก IES
 • เมื่อกลับมาประเทศไทยทุกคนมี ผลการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม
 • ที่อเมริกาหลายคนได้พบช่องทางที่ดี และได้กลับไปเรียนต่อที่นั่น
 • หลายคนสอบชิงทุนได้ เพราะได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ
 • หลายคนก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว เพราะได้รับการฝึกฝน “การคิดริเริ่ม” จากโรงเรียนในอเมริกา

: : เส้นทางสู่ความสำเร็จ : :
1. การสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IES 2. การสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยน
3. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 4. ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน IES
5. งานปฐมนิเทศก่อนการดินทางไปสหรัฐอเมริกา 6. การเดินทางสู่สหรัฐอเมริกาของนักเรียนแลกเปลี่ยน
7. นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ IES กับการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา 8. งาน Welcome Back

: : IES Talk : :

สาส์นจากผู้อำนวยการโครงการ

   
"ผลที่สถาบัน IES พอใจมากที่สุดก็คือ
ลูกหลานไปเรียนกลับมาแล้ว นอกจากได้ฝึกทักษะทางภาษายังเป์นคนรู้จักคิด
รู้จักวางแผนและมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าก่อนไป
อย่างเห็นได้ชัด นับว่าเป็นที่พอใจของผู้ปกครองอย่างมาก"

: : IES Topic : :

  ทำไมผู้ปกครองถึงไว้ใจโครงการฯ IES   ทำไมต้องเป็นสหรัฐอเมริกา
  ทำไมต้องเรียนในโรงเรียนรัฐบาล   ความแตกต่างของนักเรียนแลกเปลี่ยน...

: : ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ : :
  นายกษิดิศ  จารุดุล (น้องเออรนี่)
  นางสาวชุติมณฑน์  สมบูรณ์กิจชัย (น้องฮิล)
  นางสาวปริญญาพร  ดิษฐ์ประเสริฐ (น้องป่าน)
  นางสาวศิรดา  จาติกวณิช (น้องดา)
  นายเปรม  จงดีนาน (น้องเปรม)
  นายกฤติน  ภักดีเสนา (น้องติน)
  นายชนน  หาญทวีวงศา  (น้องน่าน)
  นางสาวจิตติพร  ศักดิ์สุจริต (น้องป๊อบ)
   
  นายธีรเชษฐ  พีรวงศ์สกุล (น้องป๊อบ)
  นางสาวน้ำฝน  น้อยสุวรรณ   (น้ำฝน)
   
  นางสาวศรีประภา  แสงฤดี  (น้องเมย์)
  นางสาวสมฤทัย  เหรียญตระกูล (น้องแต้ว)
   

ศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยน IES กำหนดการหลังการสอบคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ กำหนดการสอบชิงทุน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 16.. คลิกที่นี่

: : Do's & Don'ts : : : : Tip & Tricks : :
ข้อควรปฏิบัติในการพักอาศัยอยู่กับ Host Family …read more มาเตรียมกระเป๋าไปเรียนสหรัฐฯ กันเถอะ ...read more
ขับขี่รถในต่างประเทศได้หรือไม่?........read more


 
อัตราแลกเปลี่ยน USD
กิจกรรมการอบรม/สัมมนา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ ICT 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา