นักเรียนปี 2000 - 2002
IES Student 2000 - 2002
 
วันปฐมนิเทศน์
รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้อำนวยการโครงการมอบของที่ระลึก และช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียนรุ่น 1-3
ที่ได้เชิญมาสัมภาษณ์ (Associate Professor. Sunee Sintudeacha give souvenir to return students.)
 
รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้อำนวยการโครงการ สัมภาษณ์นักเรียนรุ่น 1 ที่กลับมาแล้ว
Associate Professor. Sunee Sintudeacha is interviewing return students.
ผู้เข่าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
Participants join in Orientation day.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นักเรียนรวมกลุ่มถ่ายรูป
ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก
Group picture at
wangree resort, Nakornnayok.
น้องๆทำกิจกรรมกลุ่ม
Group activity
น้องๆแลกเปลี่ยน
ชื่อเสียงเรียงนามกันใหญ่เลย
Students playing a game.
กลับสู่มาตุภูมิ
Welcome Home น้องๆ รุ่นที่ 1-3
Welcome Home Party Exchange student 1-3
 
วันเดินทาง
พร้อมหน้า พร้อมตาก่อนขึ้นเครื่อง
Students getting ready to depart
IES Welcome Home Party
Karaoke Singing Contest
Fantasy Catwalk
Miss & Mr. Fantasy
อ. สุนีย์ สินธุเดชะ มอบประกาศนียบัตรให้กับน้อง ๆ ทุกคน
Associate Professor.Sunee Sintudeacha is presenting a gift to a student.
 

 

 

 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา