IES International Education Group

English Version
ประเภททุนการศึกษา       ทุกๆ ปี IES จัดทุนฟรีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเยี่ยม ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
พร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความสามารถพิเศษเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการเข้าร่วม
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฟรีตลอด 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ IES มีการแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น
2 ประเภท ดังนี้
 
ทุนนักเรียนดีเด่น
 
     เป็นทุนการศึกษาที่ IES ได้คัดเลือกจากผู้สอบชิงทุนโดยมีผลคะแนน Slep Test อยู่ในเกณฑ์ดี
ปีละ 10 ทุน
 
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ( ทุนสมทบ )
 
     เป็นทุนการศึกษาที่ IES มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรทุน
 
 
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา