IES International Education Group

Private High School Program


ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าเรียนในเกรด 10- 12 (ม.4- ม.6) เลือกรัฐ เลือกโรงเรียนได้ตามงบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนเอกชน มีโรงเรียนให้เลือกประมาณ 80-100 โรงเรียน โรงเรียนให้การดูแลและเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีองค์กรและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีโอกาสไปทัศนศึกษา เช่นที่ Washington Disney World Florida และ New York

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลอเมริกันและ ต้องการที่จะศึกษาต่อเนื่องไปจนจบ เกรด 12 นักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน และต้องกลับมาขอเปลี่ยนสถานะวีซ่า จาก J-1 เป็น F-1 :ซึ่งทางโครงการฯ จะดูแลแนะนำโรงเรียนใหม่ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนจบโครงการฯ

โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนเอกชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาลและอยู่ในชุมชนที่มีความสะดวกสบาย บริเวณโรงเรียนจะมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมีตั้งแต่ 100 – 1,200.คน จำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 15-20 คน ซึ่งแตกต่างกับโรงเรียนรัฐบาลบางโรงเรียนที่มีนักเรียนต่อห้องประมาณ 25 - 40คน ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในพื้นที่โรงเรียนนั้น ๆ

การศึกษา โรงเรียนเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อจบการศึกษา จะได้รับเอกสารรับรองผลการเรียน (Transcript ) ทุกระดับชั้น

นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ เกรด 12 (1 ปีการศึกษา) สามารถเลือกโรงเรียนเอกชน ที่ระบุให้ Diploma ได้ ซึ่งสามารถใช้สมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ที่พักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกัน

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกันที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆ โรงเรียนเอกชนนั้นๆ ซึ่งองค์กรได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของครองครัวอย่างถูกต้องและชัดเจน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับดูแลน้องๆ

องค์กรและเจ้าหน้าที่

มีองค์กร และเจ้าหน้าที่ดูแลประจำท้องถิ่น (Area Representative) ,มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลในด้านอื่นๆ จนสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ

ประเภทวีซ่า F-1

วีซ่า F-1 เป็นวีซ่านักเรียนอเมริกาที่ออกให้กับนักเรียนที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนมัธยมเอกชน สถาบันสอนภาษา หรือมหาวิทยาลัยซึ่งต่างจากสถานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ได้รับวีซ่า (J-1)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • อายุ 15-18 ปี ในวันเดินทาง
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ดี
จุดเด่นของโครงการ
  • มีรายชื่อและรายละเอียดของโรงเรียนเอกชนให้เลือกทั่วสหรัฐอเมริกา จำนวน 52 แห่ง
  • นักเรียนสามารถรับทราบค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน และข้อมูลของโรงเรียน รัฐ เมือง และสิ่งแวดล้อมจาก IES ก่อนทำการสมัคร
  • กฎระเบียบของโรงเรียนเอกชนจะอะลุ้มอล่วย
  • นักเรียนสามารถขอ Diploma จากโรงเรียนได้ (กรณีที่นักเรียนเรียนเกรด 12) และสามารถเรียนต่อในอเมริกาได้ เนื่องจาก วีซ่านักเรียน F – 1 มีอายุ 5 ปี
  • สามารถเลือกพักกับ Host Family หรือ หอพักประจำโรงเรียนได้
  • ครอบครัวชาวอเมริกัน (Host Family) ได้รับเงินค่าตอบแทนในการดูแลนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลด้วยบรรยากาศที่ดี และสามารถเปลี่ยน Host Family ได้ 1 ครั้ง ถ้า Host Family ไม่เข้าใจกับนักเรียน (ตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา)
  • โรงเรียนเอกชนมีความเข้าใจ และเอาใจใส่กับนักเรียนต่างชาติเป็นพิเศษ ซึ่งนักเรียนบางคนยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง โรงเรียนสามารถจัดให้มีการสอนเสริม โดยมีอาจารย์ดูแลนักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน
  • โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มี AP classes (Advanced Placement classes)ให้เลือก ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนและนำไปเทียบโอน ถ้านักเรียนมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี ที่ สหรัฐอเมริกา
  • ครูผู้สอนทุกคน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นมืออาชีพ

รายชื่อโรงเรียนเอกชน ในประเทศอเมริกา

Name of School State Website
Academy of Holy Angels MN www.academyofholyangels.org
Allentown Central Catholic High School PA www.acchs.info
Aquinas Institute NY www.aquinasinstitute.com
Archbishop Wood High School PA www.archwood.org
Asheville Christian Academy NC www.ACAcademy.org
Berks Catholic PA www.berkscatholic.org
Bethlehem Catholic High School PA www.bethlehemcatholichs.org
Bishop England High School SC www.behs.com
Bishop Seabury Academy KS www.seaburyacademy.org
Canisius High School NY www.canisiushigh.org
Cape Henry Collegiate School VA www.capehenrycollegiate.org
Desert Christian Schools CA www.desertchristian.com
Dominion Christian Schools GA www.dominionchristian.org
Flint Hill School VA www.flinthill.org
Furtah Preparatory School GA www.furtahprep.org
Gehlen Catholic IA www.gehlencatholic.com
Hamption Roads Academy VA www.hra.org
Harrisburg Christian School PA www.harrisburgchristian.com
Hershey Christian School PA www.hersheychristian.org
High Point Christian Academy NC www.hpcacougars.org
Immaculata Academy NY www.immaculataacademy.com
John A. Coleman Catholic High School NY www.colemancatholic.net
Lancaster Catholic High School PA www.lchsyes.org
Lehigh Valley Christian High School PA www.lvchs.org
Melbourne Central Catholic High School FL www.melbournecc.org
Mercy High School CA www.mercy-high.org
Nansemond-Suffolk Academy VA www.nsacademy.org
Nardin Academy NY www.nardin.org
New Covenant Christian School PA www.nccspa.org
Niagara Catholic high School NY -
Norfolk Collegiate School VA www.norfolkcollegiate.org
Oak Mountain Academy GA www.oakmountain.us
Oakland Catholic High School PA www.oaklandcatholic.org
Peninsula Catholic High School VA www.peninsulacatholic.com
Pinewood Preparatory School SC www.pinewoodprep.com
Sacred Heart JR-SR High KS www.sacredheartknights.org
Salem Christian School PA www.salemchristian.org
Santa Clarita Christian School CA www.sccs.cc
Seton-Lasalle Catholic High School PA www.slshs.org
Southwest Christian High School MN www.swchs.org
St. Catherine's High School WI www.saintcats.org
St. Mary's Springs Academy High School WI www.smsacademy.org
St. Joseph's Collegiate Institute NY www.sjci.com
St. Thomas High School TX www.sths.org
The Miami Valley School OH www.mvschool.com
Trinity Academy of Raleigh NC www.trinityacademy.com
Walsingham Acdemy VA www.walsingham.org
Winchester Thurston School PA www.winchesterthurston.org
Wisconsin Lutheran HS WI www.wlhs.org
Xavier High School (Iowa) IA www.xaviersaints.org
Xavier High School (Wisconsin) WI www.xavier.acesxavier.k12.wi.us
York Catholic PA www.yorkcatholic.org


ตัวอย่างโรงเรียนเอกชน

โรงเรียน

Logo

St. Catherine’s School

1200 Park Ave. Racine, WI 53403

www.saintcats.org

Sacred Heart JR-SR High School

234 E. Cloud. Salina, KS 67401

www.saintcats.org

Santa Clarita Christian School

27249 Luther Dr. Santa Clarita, CA 91351

www.sccs.cc

Nardin Academy

700 West Ferry, Buffalo, New York 14222

www.nardin.org

Berks Catholic

955 E. Wyomissing Blvd, Reading, PA 19611955 E. Wyomissing Boulevard
Reading, PA 19611

www.berkscatholic.org

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2512-6022-4

  
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา