IES International Education Group

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา เลือกรัฐ เลือกโรงเรียน ครอบครัวชาวแคนาดา ได้เดินทางแน่นอน
ไปเรียน ESL Summer ที่ Toronto 3 weeks

วัตถุประสงค์โครงการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย มีโอกาสเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศแคนาดาได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ได้รู้จักตนเอง และรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆสามารถนำมาพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในอนาคต

ภูมิประเทศ

แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดว่ากว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยทอดตัวข้ามเขตเวลาถึง 6 เขต รัฐและเมืองสำคัญ แคนาดาแบ่งเป็น 11 มณฑล (Provinces) และ 2 เขต (Territories) มี เมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงออตตาวา (Ottawa) ตั้งอยู่ใน
รัฐโตรอนโต มีเมืองสำคัญคือ โทรอนโต( Toronto) มอนทรีออล (Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) ควิเบกซิตี้  (Quebec City) แฮลิแฟ็กซ์ (Halifax) วินนิเป็ก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน (Edmonton)

ลักษณะประชากร

ประชากร ชนพื้นเมืองกลุ่มแรก ที่อาศัยอยู่ แคนาดา เป็นชนชาติดั้งเดิม ซึ่งเชื่อกันว่าอพยพ มาจากทวีปเอเชีย โดยจุดเชื่อมทางพื้นดิน ระหว่างไซบีเรียกับอลาสก้า เมื่อหลายพันปี ที่ผ่าน มา และเมื่อ 400 ปีที่แล้วมีนักเดินทางจากประเทศ ฝรั่งเศส และอังกฤษ ได้เริ่มสำรวจประเทศนี้ การตั้งรกราก โดยถาวร ผู้อพยพส่วนใหญ่ มาจากเกาะอังกฤษ หรือยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 1945 วัฒนธรรมของแคนาดา มีความหลากหลาย จากการเพิ่มขึ้นของ จำนวนของชนชาวยุโรป   ตอนใต้ เอเชีย ลาตินอเมริกา และชาวแคริบเบียน โดยผู้อพยพส่วนใหญ่มากจากเอเชีย แปซิฟิกจึงเริ่มขึ้น ในช่วงต้น    คริสตศักราชที่ 16 จวบจนถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าแคนาดาเป็นประเทศใหญ่ที่มีขนาดใหญ่  แต่เมื่อพูดถึงจำนวนประชากรแล้ว แคนาดามีประชากรน้อยมากคือ มีเพียง 26 ล้านคนเท่านั้น ประชากรของแคนาดาอาศัยอยู่ทางตอนใต้อย่างหนาแน่น ส่วนทางตอนเหนือค่อนข้าง อยู่อย่างเบาบาง

ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศแคนาดาแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และ ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิในฤดูร้อนช่วงกลางวันอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวบางครั้งติดลบถึง –25 องศาเซลเซียสจนนำ แข็งจับตัวเป็นน้ำแข็งถาวร สำหรับอุณหภูมิในช่วงใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง ไม่หนาวมาก โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นดังนี้

ระยะเวลาในการรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
เริ่มเดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายน ของทุกปี

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับเมือง และประเภทของโรงเรียน

หลักสูตร
เมืองที่โรงเรียนตั้งอยู่
รัฐที่โรงเรียนตั้งอยู่
Canada English Program - Halifax, Nova Scotia
- Nova Scotia
- Winnipeg, Manitoba Quebec
- Manitoba
- Charlottetown, Prince Edward Island
- Prince Edward Island

 

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการรวม

 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัฐบาลประเทศแคนาดา 1 ปีการศึกษา
 • ค่าเนินการจัดหาครอบครัวอาสาสมัครประจำท้องถิ่น
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาในโครงการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศแคนาดา
 • การให้คำปรึกษาดูแลระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศ
 • การปฐมนิเทศและสัมมนาทางวิชาการ
 • การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (นักเรียนจะต้องไปถึงเวลา 8 AM และ 10 PM เท่านั้น ถ้าต้องการให้ไปรับนอกเวลาที่ระบุต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวน $175 CAD)
 • การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา,กีฬา
 • ค่าเครื่องแบบโรงเรียน(ถ้ามี)
 • ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพัก-โรงเรียน
 • ค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและ /หรือภาษาที่ใช้ในประเทศนั้นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน ประมาณเดือนละ $300 CAD
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงาน IES เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 21
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-5126022-4 โทรสาร.02-5130674
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา